Russian Realism: Art of the 20th Century

Thursday, August 31, 2006 - Saturday, December 30, 2006

Main Gallery ~ From social realism to Socialist Realism
Mezzanine ~ Late period Soviet Art
Fireside Gallery ~ The roots of Russian Realist Painting

The social, economic and political history of Russia differentiated its graphic arts from those of its European neighbors.  This exhibition explores the variations of realist subjects and style within the artistic context of pre-revolutionary Russia and the Soviet Union.

This exhibition includes work by artists Antonov, Apfelbaum, Baskakov, Bellykh, Bogdanov, Brovar, Burykin, Busygina, Chuikov, Danilin, Dantsig, Deineka, Erlikh, Fechin, Formozov, Gaifedzhyan, Geller, Gerasimov, Goncharov, Gorelov, Gritsai, Ivanov, Katsman, Katts, Kolesnikov, Kolyada, Korzhev, Lebedev, Leventsev, Lomakin, Lyubimov, Makovski, Maksimov, Malyavin, Nechitailo, Nurenberg, Obrynba, Ossovski, Polishchuk, Polyatski, Popkov, Popov, Preobrazhenski, Semenyuk, Shapaev, Shcherbakov, Sholokhnov, Smukrovich, Sofronova, Sokolov, Stozharov, Tarkhov, Tikhomirov, Tikhov, Tkachev, Tomilovski, Tutunov, Virzhikovski, Volkovinskaya, Yablonskaya, Yakovlev, Zernova, and Zozulya.